Tourism news Archive

Venice_Italy_Venecija_Italija_travel_putovanja_No_Limit_Info

Venecija, grad koji nestaje

Pre tri decenije u gradu je živelo 120.000 ljudi. Danas u Veneciji ima samo 55.000 stanovnika. Predviđanja su da će grad do 2030. godine ostati bez stanovnika. Razlog zbog kojeg napuštaju grad jeste skupoća. Venecija …